Centre integrat a la Xarxa Educativa Complementària de la xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Centre autoritzat Primer Cicle d’Educació Infantil núm 070113760