PERSEGUIM UNS OBJECTIUS DETERMINATS

Som un centre que vol assolir un servei que respectant les necessitats e interessos de les famílies, garanteixi una activitat educativa que cobreixi principalment les necessitats dels infants. Pensem que tot infant es pot beneficiar de la seva assistència a un centre d’educació infantil des de molts punts de vista: educatiu, formatiu, socialitzador, compensador…

Seguim un camí i volem que l’Escoleta sigui un centre de qualitat que ofereixi una bona educació i per aconseguir-ho disposem d’un excel·lent equip educatiu professional, qualificat, que conjuga equilibri, experiència, joventud i una gran vocació. A més d’haver una relacio numérica equilibrada, entre infants i personal.

En el nostre centre, també volem fomentar i proporcionar als nins i nines una formació plena que els permeti desenvolupar la seva pròpia identitat, conèixer el seu cos, les seves possibilitats i limitacions en l’àmbit motor i sociofectiu… A relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals a més de proporcionar les millors condicions possibles de benestar, desenvolupament i felicitat.

PRINCIPIS BÀSICS DEL NOSTRE CENTRE

  • Adaptació a cada infant: L’aprenentatge és un procés individual que depèn dels coneixements anteriors.
  • Globalització i aprenentatge significatiu: Partir dels interessos i coneixements previs de l’infant i relacionar-los amb els nous.
  • Entorn agradable i estètic.
  • Autonomia: Valorar les iniciatives individuals.
  • Autoestima: Oferim un ambient d’afecte i confiança que permeti als infants sentir-se segurs, estimats i acceptats, que els reforci la seva autoestima i els ajudi a conèixer les seves possibilitats

Centre autoritzat per: