Créixer i aprendre jugant

Qualsevol activitat està orientada cap al joc. En aquesta etapa no és possible establir diferències entre el joc i el treball.

En el centre es planifiquen tots els aprenentatges de forma globalitzada, tenint en compte com a prioritat cobrir les seves necessitats més immediates per satisfer els seus interessos ja que l’infant s’apropa a la realitat que vol conèixer d’una forma global. No aprèn per acumulació de coneixements sinó que estableix relacions, àmplia i diversifica el que coneix.
El que pretenem és una educació personalitzada, partint de que cada infant és diferent. A més a més, el nombre d’alumnes que hi ha, permet individualitzar l’ensenyament i conèixer-los plenament.

El que també pretenem és que els infants vagin obrint-se al grup per fomentar la seva socialització, i això es complementa amb activitats com l’assemblea, els patis, les sortides… La socialització es fomentada per la intervenció de tot el personal en les activitats del centre, així s’acostumen a relacionar-se amb  diferents adults.

Les activitats es plantegen partint dels coneixements previs de l’alumne i sempre basats en que tinguin vertader sentit pel nin/a, tenint en compte l’entorn del centre quant treballem el Medi Físic i Social. Amb això aconseguim una participació activa, ja que tot el que aprèn l’infant té significat per a ell. No podem planificar d’una forma artificial, sense sentit.

Pel que fa a l’ambient, cal dir que és acollidor. Nosaltres procurem transmetre un clima de seguretat i confiança per l’infant. El nin/a ha de sentir-se estimat. És per això que considerem important l’actitud corporal de l’educador/a, ja que moltes vegades és més significativa que la paraula.

Totes les dependències estan decorades per fer-les més acollidores, motivadores i suggerents per les activitats.
Volem fomentar l’aprenentatge creatiu a través de tota la nostra activitat en el centre. La nostra intenció és que l’infant sigui el vertader protagonista de l’aprenentatge estimulant la seva participació, acceptant idees noves, fomentant l’aprenentatge per descobriment…

I és per això que a l’escoleta feim activitats com:

Experimentació i ManipulacióJoc per Racons
Panera del TresorsJoc heurístic
PsicomotricitatAnglès 
MúsicaSortides i Festes Populars

A l’Escoleta treballem tenint molt en compte les RUTINES

Què són les rutines?
 

  • Activitats que es repeteixen cada dia.
  • Parteixen d’una necessitat.
  • Es fan per arribar a consolidar un hàbit.
  • Es duen a terme de manera entretinguda i atractiva pels infants.
  • Creen hàbits socials i habilitats.
  • Ajuden als infants a seguir el ritme de l’horari escolar.
  • Els donen tranquil•litat i els fan sentir segurs a l’escola.
  • Permeten anticipar i estructurar el temps.
  • Cada rutina permet treballar habilitats, conceptes i actituds adequats a l’edat dels infants.