De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL amb CIF B57549958 i domicili social situat a CL SANT LLORENÇ 77 LOCAL 07620, LLUCMAJOR (ILLES BALEARS), amb la finalitat d’atendre’n les consultes. En compliment amb la normativa vigent, ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.
  Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.
  ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
  D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@eiangelets.es
  Us informem que podreu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@eiangelets.es
  Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
  L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.