CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL informa de les dades següents:
El titular d’aquest lloc web és ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL, amb CIF B57549958 i domicili social a CL SANT LLORENÇ 77 LOCAL 07620, LLUCMAJOR (ILLES BALEARS), inscrita al Registre Mercantil, al tom 2366, 1 inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@eiangelets.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.
El lloc web d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions es poden fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat
compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. ESCOLETA INFANTIL ANGELETS 2008 SL té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.