El centre compta amb el Gabinet d’Orientació Psicopedagògica Educacional i Logopèdia (G.O.P.E.L). La seva missió consisteix en detectar e intervenir davant les dificultats que qualque infant pugui tenir en el seu procés d’aprenentatge. També, estaran a disposició dels pares, que els aconsellaran i ajudaran amb tot el que necessitin respecte al seu infant.

Coordinadora del servei: Isable Ecker Cerdà