Deix el meu fill a dinar?

A la majoria dels pares un dels temes que més ens inquieta a l’hora de deixar al nostre fill a l’escoleta és el de l’alimentació. Ens sembla que el nostre fill és massa petit per menjar fora de casa. No obstant això, dinar a l’escola és bó: els nins aprenen bons hàbits i a menjar de forma saludable.

Se’ls ensenya a manejar-se amb el nivell d’autonomia propi de la seva edat: a menjar sols, utilitzar correctament els coberts, netejar-se amb el tovalló, etc…

Vigilen que la seva nutrició sigui equilibrada, variada i que es correspongui amb les necessitats de cada edat.

Intentam que vagin adquirint hàbits saludables: postura correcta en seure a taula, bona masticació, higiene de les mans abans i després de dinar, rentar-se les dents, etc…

EL MENJAR COM A CASA SEVA
Vigilem que la seva alimentació sigui equilibrada, variada i que es correspongui amb les necessitats de cada edat.